L'ESTOL de les Pedagogies

Espai de Treball Col·lectiu

La Pedagogia i, sobretot, la Pedagogia aplicada a la Participació per a la construcció de l'entorn en col·lectiu és una de les eines més interessants que s'han proposat en les últimes dècades. Experiències educatives com Summerhill o projectes i teories de John Habraken i posteriorment de Markus Miessen demostren que l'autonomia de la població i, sobretot, de les més petites, és possible per a dissenyar els entorns vitals, socials i educatius. 

Per sort avui en dia ens trobem més aprop de les pràctiques que treballen en l'autonomia i la gestió col·lectiva com a prioritats en el devenir dels projectes arquitectònics i urbans. Ens referim a treballar per a l'empoderament de grups socials a la recerca d'uns objectius comuns: re-pensar el pati de l'escola, configurar els camins de casa a l'escola per a fer-los més segurs i agraïts, dissenyar els futurs espais de vivència com cases, casals, centres cívics, parcs, etc. Parlem de participar de manera activa i efectiva en la construcció (ideològica i física) del nostre entorn. 

Aquesta "idea" no és més que aplicar la perspectiva de gènere en les pràctiques quotidianes de l'arquitectura i l'urbanisme. La voluntat ferma de reconèixer les persones, els éssers vius i l'ecosistema com a centre neuràlgic de tot projecte, amb la cura i la responsabilitat de bandera. 

És per això que sempre treballem a partir d'una branca que anomenem "ESTOL - Pedagogies de l'Autogestió", des d'on obrim línies d'estudi de la participació i creem eines d'empoderament i treball col·lectiu.

Al web d'ESTOL hi trobareu més informació sobre el mètode, així com un recull dels treballs realitzats en diferents espais (universitats, pobles, escoles, cases unifamiliars, etc.).

WEB D'ESTOL

ESTOL Whatsapp.jpg

LES PERSONES I ÉSSERS VIUS,

L'ECOSISTEMA I L'ENTORN VISCUT:

EL CENTRE DE TOT PROJECTE.