top of page

Cèdula d'habitabilitat

​La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

 

Quan es necessita tenir vigent?

És necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.

També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 

Quina diferència hi ha entre la cèdula de primera i segona ocupació?

 La cèdula de primera ocupació es refereix a habitatges de nova construcció o en habitatges/edificis que han passat per un procés de reforma o rehabilitació important. Serien exemples els casos en què s’augmenta el nombre d’habitatges, es fa un canvi d’ús per crear un habitatge, es redistribueix de forma total de l’habitatge, etc.

 Les cèdules de segona ocupació són aquelles que apliquen a habitatges que ja existeixen.

 

Quina vigència té la cèdula?

Actualment, les cèdules d’habitabilitat tenen una validesa de 15 anys.

Per a preguntes sobre el vostre cas concret i més informació, no dubteu en contactar-nos!

Missatge enviat correctament, gràcies

bottom of page