top of page

Certificat d'Eficiència Energètica (CEE) 

 

La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, en què la lletra A correspon a l’edifici més eficient i la lletra G a l’edifici menys eficient. Es compara el consum d’energia i les emissions de CO2 de l’edifici amb un de referència de tipologia i localització similar.

 

El certificat d'eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d'eficiència energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

 

Quina utilitat té?

La certificació d'eficiència energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents i una estimació dels terminis de recuperació de la inversió en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.

 

Quina és la vigència del certificat?

El certificat d'eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys, excepte quan la qualificació energètica sigui una G, aleshores la validesa màxima serà de 5 anys.

 

En el cas que hi hagi hagut intervencions en l’edifici que millorin el seu comportament energètic (millora dels aïllaments, instal·lació d’energies renovables…) pot interessar renovar el certificat per a poder acreditar la millora del comportament energètic i així accedir a ajudes i subvencions.  

 

En quins casos és obligatori tenir el certificat vigent?

Com a regla general, és obligatori per a edificis de nova construcció i per a edificis o habitatges existents que es venguin o lloguin. Hi ha casos més específics ens els quals també és necessari dur a terme aquest tràmit. Estem parlant per exemple de reformes que intervinguin en el 25% de l’envolupament, ampliacions que augmentin més d’un 10% la superfície construïda.

Des del 3 de juny de 2021 també és obligatori fer el certificat d'eficiència energètica quan es realitza la ITE.

 

 

També hi ha alguns casos que resten exempts d’aquesta obligatorietat. Per a tots aquests casos més particulars, i més informació general podeu consultar aquest enllaç de l'ICAEN.

I per a preguntes sobre el vostre cas concret, no dubteu en contactar-nos!

Missatge enviat correctament, gràcies

bottom of page