top of page

Un Mètode de Treball

Arquitectura amb ConTacte

ARQUITECTURA de CONTACTE som un col·lectiu transversal, divers i obert de persones relacionades amb el món de l’arquitectura. Amb una mirada crítica de la realitat que ens envolta, creiem en la transformació del nostre entorn des de la forma en com treballem i ens organitzem fins a què i com construïm. Intervenim en totes les fases del projecte:

 CONTACTE - PARTICIPACIÓ - DISSENY - GESTIÓ -CONSTRUCCIÓ

LOGO CONCEPTES.jpg

Arquitectura

L’arquitectura no és tant un sistema sinó un resultat humà. Un conjunt d’estratègies, tècniques, aspectes funcionals, visuals i plàstics que fan possible el projecte i en determinen la seva manera de ser. Així doncs, entenem el projecte arquitectònic com la interacció de multiplicitats d'ideologies, de problemàtiques, de persones i geografies a les que responem de forma concreta.

Sostenibilitat

Entenem la sostenibilitat com un concepte ampli que, seguint la triada que proposa Félix Guattari en el llibre “Les tres ecologies”(1990), implica un treball en tots els àmbits del nostre dia a dia: ment, medi ambient, relacions socials. La recerca d’entorns ecològics, implica canvis i noves actituds per construir espais sans i relacions no jeràrquiques.
Per una arquitectura de proximitat és essencial teixir xarxes locals, treballar amb els recursos i capacitats que ofereix cada territori i persona. Reduir la nostra empremta, respectar l’entorn i minimitzar el consum energètic, combinant els principis tradicionals amb les tècniques més innovadores.

Construcció

Entenem la construcció com la materialització final de tot un procés que ens aporta consciència de les capacitats i limitacions de l’entorn, el sistema, i les pròpies. Ens permet conèixer i treballar els materials i tècniques constructives fins al detall, amb les nostres mans.
La construcció és un repte que ens implica pensar en tots els aspectes del projecte de forma transversal, en no buscar només solucions sinó també entendre, aprendre i generar oportunitats.

Investigació

Mantenim sempre l’esperit crític i la voluntat d’aprendre en alerta. Entenem la recerca, la formació, divulgació i el compartir coneixements com a eines necessàries i transformadores. Davant la dificultat de no deixar-se endur pel ritme frenètic del dia a dia, reivindiquem el valor i la importància de destinar espais de qualitat per desenvolupar les inquietuds constants del grup i, així, lluitar contra el conformisme. La nostra pràctica reflecteix i neix de tot el bagatge teòric que hem anat adquirint.
Aquesta tasca es recull en el 
RUSC, un espai de gestació col·lectiva que va néixer entre les aules de la ETSAB i la ETSAV i on compartim els nostres interessos i reflexions.

Pedagogia

Acostar la nostra tasca a les persones per tal de fer-la més propera i comprensible. Entendre i compartir l’interès en que l’important no és només el què sinó el com. Posar en valor el procés -la gestió dels materials i recursos, l’ús de l’espai i com aquest afecta al dia a dia...- per tal que es converteixi en eina d’aprenentatge i divulgació. Prendre consciència de les nostres limitacions, assumir-les i ser-ne conseqüents. Aquests canvis també són transformació social.

Participació

Un projecte d’arquitectura neix amb la voluntat de ser viscut, habitat en totes les dimensions que implica. Així, mitjançant un treball conjunt i específic, es creen dinàmiques i estratègies per tal de donar veu a tots els agents implicats en el procés i descobrir-ne les seves mancances i necessitats -i fer-les nostres-. La participació implica sensibilitat, tacte, escolta... valors amb els que treballem durant totes les fases del procés. És tracta de recorreguts intensos on són essencials la cura de les persones i les relacions per tal de crear espais de treball horitzontals i segurs basats en una relació de confiança entre totes les persones que acompanyen al projecte.
Aquesta tasca vital per a nosaltres es du a terme amb el suport i guiatge d’
ESTOL, col·lectiu que treballa en la facilitació de grups i l’acompanyament de processos de creació col·lectiva.

bottom of page