top of page
portada.jpg

(re) PENSEM EL PATI DE l'ESCOLA GERMANS CORBELLA (Curs 2021)

El pati de l'escola Germans Corbella és un món immens i ple de raconets i possibilitats!

L'entrada en joc de l'Equip d'Estol en el procés de repensar el pati és produeix després d'uns mesos de treball autònom des de l'escola que construïen una base molt sòlida sobre la qual començar.

 

Durant les assamblees d'aula que tenen lloc de forma periòdica a l'escola, l'alumnat va decidir que el pati era un dels punts al voltant del qual volien centrar les seves reflexions i debats. Ven elaborar, entre altres, un acurat anàlisi de totes les zones del pati i dels jocs i activitats que duien a terme a cada espai que va permetre veure quines zones estaven més equilibrades i/o oferien més possibilitats d'inici.

Al partir d'aquest treball inicial, i amb la voluntat de fer accessible i adaptar el procés als recursos de l'escola, es proposa un procés acotat en tallers i en el temps però sense restar pes a la participació de la canalla ni les ganes de construïr comunitat mitjançant dinàmiques col·lectives i inclusives. Com sempre, i buscant la màxima transparència i riquesa del procés, es plantegen sessions d'intercanvi amb professorat, famílies i PAS.

ANÀLISI

La fase d'anàlisi, en aquest cas, consisteix en dues dinàmiques que aporten una informació extra respecte aquelles ja realitzades per l'escola en les assamblees d'aula, tot buscant una mirada més àmplia i obrint la porta ja a idees i propostes.

 

La primera es tracta d’una dinàmica de caràcter analític que pren forma de mapeig i es centra en identificar el caràcter dels diferents espais, veure quins espais potencials poden acollir les activitats que tradicionalment es queden al marge i obrir la porta a futures activitats de caire més propositiu.

 

Els resultats són d'allò més engrescadors i preparen el terreny per a la següent activitat: dibuixar les nostres idees! A diferència de la primera sessió, en aquest cas es busca que l’alumnat comenci a sentir-se part activa de tots els canvis que hi hauran en el pati i deixi volar les ales tot pensant en el pati que li agradaria tenir. No hi ha límits, totes les idees són bones i mereixen ser escoltades!

En les dues activitats proposades, es treballa en petits grups per a generar petits debats entorn el pati i els ideals de cadascun dins d'espais reduïts i segurs. Així, el resultat de l’activitat no respon a voluntats individuals sinó que es comencen a treballar acords i necessitats compartides.