top of page
3 (2).jpg

PROCÉS COL·LECTIU AL CES PLA MARCELL (Curs 2017/2018)

El procés participatiu de l’institut Pla Marcell, de Cardedeu, va néixer per la necessitat de trobar nous espais al pati que donessin resposta a les necessitats de la canalla. Més enllà d’aquest objectiu, en van néixer altres d’essencials com són incloure tots els col·lectius que formen part de l’escola, treballar per una participació activa en totes les fases del procés i fer pedagogia sobre conceptes com la sostenibilitat i l’ús dels espais. El procés es divideix en 4 fases: anàlisi, diagnosi, pla d’acció i acció (1 i 2).

El Pla Marcell compta amb una estructura docent molt interessant que funciona per projectes i grups de treball amb perfils d'alumnat molt diferents i aquesta era una gran oportunitat per implementar nous models de cooperació entre els agents del centre. En la fase d'anàlisi, de caràcter observacional, es van facilitar les eines per a la posada el crisi i el debat del pati que viuen cada dia lectiu. Són moltes les mancances, però també les virtuds de l'espai, i a partir de dinàmiques tutelades empoderàvem i acompanyàvem l'alumnat en el seu itinerari per Re-Pensar el que anomenem "Tercer Educador", després de la família i l'aula. Tot i que sigui de vital importància al llarg de tot el procés, en aquest moment és quan pren més importància la creació d’espais de debat segurs on totes les persones puguin compartir les seves opinions i necessitats. Així, a partir de debats a classe, dinàmiques de rols, treball en grup... aconseguim un anàlisi ple de possibilitats.

Després d'unes sessions molt intenses de posada sobre la taula de tota la informació tocava classificar-la, gestar-la i fer-la créixer per a que en sorgissin propostes i accions. Amb la voluntat de no descartar cap possibilitat, avancem plegades cap a propostes fermes de nous espais i activitats. Ombra, vegetació, mobiliari, aixopluc o restauració d'elements són temes que destaquen i que decidim abordar! Ara bé, cal fer-ho a consciència, i la recerca de materials disponibles de la zona per tal de donar-los una segona vida i afavorir el comerç local permet no sols reduir la petjada ecològica de les intervencions sinó també fer xarxa amb l'entorn més proper. 

Què implica cada proposta i com es desenvolupa? És viable? Cal decidir quins seran els tempos d’actuació per poder traçar un pla de ruta que respecti les necessitats de totes. Cal posar en crisi també les nostres pròpies decisions i per això ens tornem a reunir per calibrar i acotar les intervencions que vam diagnosticar. A partir d'un sistema de valoració paramètrica amb estrelles de tres puntes podem valorar el Cost, l'Impacte i la Dedicació i traçar un pla d'acció que ens ajudi a arribar a tot, sí, però no de qualsevol manera.

Dedicació: En construcció i manteniment. Quina exigència de disseny demana l’actuació? 

Impacte: Pedagògic i visual. Quina importància té aquesta actuació en el pati i les activitats que es fan cada dia? 

Cost: Econòmic i ecològic. Quin és l’impacte econòmic de l’actuació? i l’impacte ecològic?

Les intervencions seran: Ombra i Vegetació, Rehabilitar una Pérgola amb gran valor sentimental, un Rocòdrom Horitzontal, un Aixopluc que bategen com "La Papallona" i un taller per aprendre a fer servir eines de construcció en fusta. Ens ho passarem genial! I aprendrem moltíssim!

Un dels principals objectius del procés des de l’inici era la participació activa de tots els agents en totes les fases i això inclou... la construcció! La fase de construcció és un moment important del procés ja que la implicació activa de l’alumnat en totes les fases porta a un sentit de pertanyença i responsabilitat molt més gran cap a l’espai i elements dissenyats.

Així, les jornades de construcció són jornades on s’apren a utilitzar noves eines, a entendre com funcionen els diferents materials, llegir plànols... Però, sobretot, s’apren a treballar en equip i s’empodera a l’alumnat donant-los els mecanismes per tal que construeixin el seu propi entorn.

Dins d'aquesta mateixa pàgina web, en el menú de projectes d'arquitectura podeu veure amb més detall el procés de disseny i construcció d'aquestes intervencions (Fase 1 i Fase 2).

Si en la primera fase de l’acció vam rehabilitar la pèrgola de la Tudi (amb gran valor sentimental per l’institut), vam dotar al pati de mobiliari i construir un boulder; en la segona fase l’objectiu és construir un aixopluc que permeti augmentar la superfície coberta de porxo existent, i alhora serveixi com un espai acotat que generi activitat al seu voltant.

 

El disseny, que busca la màxima claredat estructural, té com a material protagonista la fusta juntament amb unions d’acer inoxidable dissenyades específicament i construïdes pel ferrer del poble.  El policarbonat del cobriment no sols permet jugar amb diferents opacitats de llum i ombres sinó també amb els colors. Com? Per no perdre l’esperit participatiu i que la canalla pugui participar i deixar la seva empremta en l’obra organitzem un taller per pintar conjuntament els canals del policarbonat blanc, fent jocs cromàtics decidits entre ells que donen un toc diferent i alegre a l’acabat!

bottom of page