top of page

Procés Participatiu al SES Pla Marcell

Cardedeu, 2016-2017

L’institut Pla Marcell ens contacta per transmetre’ns una mancança que veuen al seu pati. El nostre primer treball amb una institució pública! La seva preocupació és la manca d’un espai d’aixopluc al pati per quan plou, ja que la canalla no pot sortir al pati. Plantegem la opció d’ampliar mires i ser més ambiciosos; elaborar un procés participatiu per repensar el pati, tant els seus espais com les dinàmiques que s’hi generen, i on hi puguin participar totes, alumnes, professorat i pares.

Així engeguem un procés de varis mesos on realitzem diversos tallers; anàlisi, diagnosi i pla d’acció. Sorgeixen múltiples idees, i acaba el curs escolar formalitzant la primera bateria de propostes. Conjuntament amb les estudiants i professores, rehabilitem la Pèrgola de la Tudi, una construcció en mal estat que romania al pati, reparant-la i millorant-la, i es construeix un búlder on es pugui practicar també l’escalada al pati.

Segueix estant la necessitat d’un aixopluc, projecte de més envergadura i complexitat que comença a tirar endavant i formarà part de la segona fase d’acció!

Portada Format Quadrat.jpg

Procés

Comencem el procés amb tot l’institut; canalla, professorat i mares i pares! Que volen que esdevingui el pati? Que podria arribar a ser? Treballem diversos tallers per transformar tant l’espai físic com les dinàmiques que es donen al pati.

Projecte

Filtrem tota la informació, i tenim un primer pla d’acció, on rehabilitarem la famosa pèrgola de la tudi, reparant-la i donant-li espais per seure i jardineres. Un búlder al mur complementarà l’actuació al pati.

Construcció

Dissenyem la metodologia de forma que pugui ser el màxim accessible a l’alumnat, de forma que siguin ells mateixos els agents transformadors del seu entorn de lleure. Netegem i perforem pneumàtics, tallem i cargolem fustes... Transformem el pati!