top of page

Aixopluc del SES Pla Marcell

Cardedeu, 2017-2018

Encarem la segona fase del projecte al Pla Marcell, després de tot el procés de repensar el pati amb canalla, professorat, mares i pares. Un aixopluc que permeti augmentar la superfície coberta de porxo existent, i alhora serveixi com un espai acotat que generi activitat al seu voltant.

El disseny busca la màxima claredat estructural; dos punts de suport fixos, un a la llosa de formigó existent a terra i l’altre a l’estructura prefabricada vista de l’escola, una biga (pràcticament) horitzontal que uneix l’edifici amb el pilar central vertical i una segona jàssera en voladís amb un pilar inclinat que funciona com a braç de palanca. La coberta es parteix així en 2, reduint la superfície unitària coberta per així disminuir l’efecte del vent sense perdre superfície de cobertura. Tot el projecte es realitza amb fusta, amb unions d’acer inoxidable dissenyades específicament i construïdes pel ferrer del poble.

El material de cobriment és policarbonat, fàcil muntatge i molt econòmic. Per permetre un joc de llum, el policarbonat canvia de tonalitat segons la coberta (la plana i més propera a l’edifici totalment transparent, mentre que la més grossa inclinada és blanc translúcid). Per no perdre l’esperit participatiu i que la canalla pugui participar i deixar la seva empremta en l’obra, organitzem un taller per pintar conjuntament els canals del policarbonat blanc, fent jocs cromàtics decidits entre ells, que donen un toc diferent i alegre a l’acabat!

Portada Format Quadrat.jpg

Projecte

La demanda era clara. Un aixopluc. El disseny busca la simplicitat de formes i constructiva, i aprofita l’aixopluc existent per ampliar l’espai cobert de pati en més del doble, esdevenint un espai d’activitat, resguardat i que dona una continuïtat de l’edifici a la pèrgola de la Tudi.

Construcció

L’execució, aquest cop més complicada, es limita la participació de l’alumnat (que continua existint). Les fases de construcció estan pensades per a què pugui ser construït sense necessitat de molta infraestructura extra, pòrtic per pòrtic i sense entrebancs.

Conclusió

Acaba l’obra en els calendari previst, amb un dinar de germanor de l’institut i Arquitectura de Contacte per inaugurar el nou espai d’aixopluc.