El pati de l'escola Joan Coromines 

Mataró, 2020-actualitat

L'univers de la transformació d'espais de lleure d'escoles i instituts a través de la pedagogia de l'arquitectura comença a ser un dels pilars del col·lectiu. Juntament amb ESTOL, el grup de companyes que treballen més l¡àmbit de la facilitació de processos col·lectius i la participació i pedagogia en escoltes i instituts i que sempre ens acompanyen en el treball amb centres educatius, aterrem a l'escola Joan Coromines de Mataró.

 

L'escola en qüestió té una experiència pròpia en dinamització de l'espai i participació de la canalla. Així doncs, col·laborem conjuntament per realitzar totes aquelles idees i propostes que els hi han sorgit internament i que volen implantar al pati per millorar-lo.

Tot i ser temps difícils amb la pandèmia entremig, és una oportunitat única i valenta per apostar pels espais de lleure com agents actius en l'educació informal dels alumnes, com a part important de les hores que passen al centre i que condiciona les seves formes de relació.

Projecte

El projecte partia d'una necessitat molt clara detectada per l'escola. La pista, que ocupa un rol central en el pati (com, per desgràcia, en la majoria), disposa d'uns marges amples per a que s'hi desenvolupi activitat, però que es troben molt deshabitats. Únicament hi trobem un hort, poc obert i permeable tant física com pedagògicament. 

El traspàs dels alumnes més petits d'infantil a primària és, doncs, molt brusc. Dels espais d'infantils, molt més adaptats per canalla d'edat reduïda, quan pujen a primàries es troben en patis on les activitats de motricitat alta tenen un domini aclaparador. Aquests cursos (1r, 2n i 3r de primària sobretot, que corresponen a edats de 6 a 8 anys) no tenen espais adaptats i pensats per les seves necessitats i desitjos. 

D'aquesta manera el projecte busca realitzar una transformació completa dels marges equipant-los d'activitats de diferents característiques que puguin donar resposta al ventall d'edats i necessitats que conformen una escola de primària.

Plànol general.jpg

La proposta d'equipar el marge entre la pista i el centre es du a terme a través de micro-intervencions separades que formen un conjunt. Això respon a dos requeriments:

- Poder implantar diferents elements de joc, descans i relació que responen a les diverses necessitats detectades i on els alumnes poden trobar-hi diferents formes de joc i de relacionar-se.

- Poder treballar amb el factor temps. La planificació és bàsica, i l'escola i l'AFA realitzen un esforç enorme apostant per el projecte i dedicant-hi pràcticament tot recursos propis. Per permetre que aquesta inversió no sigui tant gran i de cop, s'estableix una planificació en relació a allò que l'escola analitza com a prioritari, separant així les intervencions el el temps i fent que el la transformació de l'espai també sigui menys sobtada.

 

 

Així doncs les intervencions que s'hi realitzen són:

- Un espai de sorral per als més petits juntament amb una tarima de fusta on seure i jugar. Ampliar tant la tipologia de jocs com els materials i textures del pati és important, i la fusta és un material molt agraït, més tou i natural on jugar. Es situa al costat d'un muret que dóna a l'espai de pissarra i pintura, de manera que relaciona ambdós espais jugant-hi en secció. (Vista fugada).

- Cub de joc simbòlic. Sota una pèrgola existent ara poc activa, es situa un cub de fusta cobert. Emulant al pavelló de Allison i Peter Smithson "This is Tomorrow" a la Whitechapel Art Gallery de Londres el1956, es crea un recinte delimitat i cobert a la mida de la canalla. Aquest es troba equipat al seu interior amb espais de joc simbòlic més abstractes, on els infants poden deixar córrer la seva imaginació i crear en el seu interior qualsevol imaginari d'espai que vulguin, cada vegada un de diferent. Les parets també es troben equipades amb elements de pintura, so i música, així com transparències que permeten connectar interior i exterior visualment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rocòdrom horitzontal. Tot un mur de limit de la pista (10m) s'equipa amb un rocòdrom per ampliar també les opcions esportives, amb elements de motricitat mitja que a més, no interfereixen amb les activitats més actives que es puguin dur a terme a la pista.

- Bancs interactius, espais per seure i jugar dissenyats per a la mida dels alumnes, no normatius i prefabricats. Aquests permeten moure's i generar diferents ambients, més lineals, més en cercle formant àgora... Les possibilitats només les sap la pròpia escola, que les explotarà al màxim!

 

- Reestructuració de l'hort. Els horts són oportunitats precioses de naturalitzar els patis i crear una unió entre naturalesa, educació i lleure. Fer l'espai de l'hort més obert, de forma que pugui ser permeable al pas, que es generin llocs de descans més privatius i en contacte amb les plantes i arbres, i fins i tot poder-hi donar classes a l'aire lliure. Creiem en espais i propostes que no només responguin a una necessitat en concret, sinó que puguin adaptar-se a diverses formes d'ús i realitats que els faci molt més diversos, interessants i oberts.

vista 1.jpg