top of page

Casa als Afores

Barcelona, 2019

Projecte per a la construcció d’una casa a l’entorn de Barcelona, en una parcel·la de muntanya, per a una família de mare i pare i tres fills de diferents edats, tots menors d’edat. La família té el terreny, antiga casa-taller de la família, que es troba en mal estat i feta a pedaços; podem llegir perfectament en la preexistència les diferents ampliacions fetes al llarg de temps.

El disseny busca una casa unitària, que alhora diferenciï bé els estrats de vida que presenta i busca la família; un univers més per als nens, conjunt però on alhora tenen cadascú el seu espai; el món de la parella, més privatiu, en un nivell entremig, i l’espai més públic de la casa, comú i de trobada de la família, en relació al jardí directe i a unes vistes sobre la ciutat de Barcelona privilegiades.

Portada Format Quadrat.jpg

Projecte

L’encàrrec parteix amb el terreny en net; no es busca conservar res de l’anterior ja fet, sinó crear un projecte de nou i unitari. El terreny, però, al ser de muntanya, presenta fort desnivell, marcat en diverses plataformes on es situen les preexistències; per abaratir costos i intervenir en moviments de terres el menor possible, es prioritza mantenir, aprofitar i situar-se en els nivells ja conformats.

El projecte busca aprofitar aquests diversos nivells per a crear espais de vida diferenciats; estructurar molt clarament un espai superior (cota +3m) dels nens, un espai entremig dels pares i accés a la casa (cota +2,5m) i un espai inferior més públic, de trobada de tota la família, amb el programa de sala d’estar-menjador-cuina en relació directe amb el jardí i les vistes.

La casa s’estructura doncs, horitzontalment, pels murs de contenció lineals que separen els nivells, i verticalment per crugies estructurals. S’estableix una crugia de serveis central, que connecta els tres nivells, dona rigidesa a l’estructura i de la qual surten els diferents nivells a banda i banda. L’accés noble es troba al nivell mig, punt central de la casa des d’on es distribueixen les circulacions a través d’aquesta banda servidora. Alhora, també, aquest joc a ambdós costats de la crugia central permet obrir diferents recintes i espais, com a la part superior, on apareix un pati que il·lumina alhora l’habitació dels pares i permet un espai digne de servei per estendre roba i, fins i tot, de joc.

Els murs exteriors i de la crugia central són de maó portant, per protegir-se del vent d’oest que bufa fort per la banda de muntanya, i es centren les obertures nord-sud, en el sentit de les crugies. L’estructura interior es de fusta, amb una coberta lleugera per reduir el pes i abaratir-ne el cost. L’entorn natural juga un fort paper, sempre buscant plataformes exteriors de relació amb els diferents nivells de la casa; el jardí noble i principal amb piscina amb la part pública, la rampa d’accés fins al nivell mig i els espais recintats exteriors a banda i banda del nivell dels fills, que els dona accés a espais amb caràcters diferents on trobar experiències diferents.

bottom of page