top of page

Escala de la Yolanda

Santa Oliva, 2019

La família en qüestió acabava d’adquirir un habitatge unifamiliar de dues plantes, les quals funcionaven independents i es trobaven connectades per una escala exterior. La necessitat era doncs reformular el funcionament de l’habitatge i entendre’l com una unitat, per la qual cosa es presentava com a necessari el tancament de l’escala, per a que passés a formar part de l’espai interior.

Portada Format Quadrat.jpg

Projecte

La proposta es basa en una subestructura de perfils d’acer laminat i la combinació de diferents elements de tancament. Per a l’entrada principal, a nivell de planta baixa, es planteja un pany de bloc de vidre, elements translúcid que proporcionarà il·luminació i privacitat al mateix temps. La part superior, destinada a les habitacions, es planteja essencialment opaca, amb un acabat d’arrebossat i una obertura al lateral. Per acabar, el sòcol es revesteix de pedra, al igual que les preexistències, resultant un banc de benvinguda. L’arrebossat s’integra en la casa actual, utilitzant el mateix sistema, però posant en contrast allò previ i el nou tancament a partir dels nous elements com el bloc de vidre i els perfils d’acer.

Construcció

La construcció es va dur a terme amb rapidesa i de forma externa per l’imminent necessitat de la família de poder gaudir l’espai ja completat. Amb algunes modificacions finals, fruit de diversos aspectes pràctics, es va completar la construcció a temps per ser utilitzada.

 

bottom of page